„Jeśli ktoś uważa, że zachowuje się niewłaściwie wobec swojej dziewicy, gdyby przeszły już jej lata i jest taka potrzeba, niech czyni, co chce, bo nie grzeszy. Niech wyjdzie za mąż.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Koryntian 7,36

Nawigacja

American Standard Version
Księga: List do Kolosan 4:1

Tytuł oryginalny
Colossians
O Przekładzie
4:1
Masters, render unto your servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.
4:2
Continue stedfastly in prayer, watching therein with thanksgiving;
4:3
withal praying for us also, that God may open unto us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds;
4:4
that I may make it manifest, as I ought to speak.
4:5
Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.
4:6
Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer each one.
4:7
All my affairs shall Tychicus make known unto you, the beloved brother and faithful minister and fellow-servant in the Lord:
4:8
whom I have sent you for this very purpose, that ye may know our state, and that he may comfort your hearts;
4:9
together with Onesimus, the faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things that [are done] here.
4:10
Aristarchus my fellow-prisoner saluteth you, and Mark, the cousin of Barnabas (touching whom ye received commandments; if he come unto you, receive him),
4:11
and Jesus that is called Justus, who are of the circumcision: these only [are my] fellow-workers unto the kingdom of God, men that have been a comfort unto me.
4:12
Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, saluteth you, always striving for you in his prayers, that ye may stand perfect and fully assured in all the will of God.
4:13
For I bear him witness, that he hath much labor for you, and for them in Laodicea, and for them in Hierapolis.
4:14
Luke, the beloved physician, and Demas salute you.
4:15
Salute the brethren that are in Laodicea, and Nymphas, and the church that is in their house.
4:16
And when this epistle hath been read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye also read the epistle from Laodicea.
4:17
And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.
4:18
The salutation of me Paul with mine own hand. Remember my bonds. Grace be with you.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
II Król 6:16

W Chrystusie

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
I Tes 5:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie że nie wierzą w Stary Testament tylko w Nowy Testament.
W liście Pawła do Koryntian znajdują się 53 cytaty ze Starego Testamentu, Paweł czerpał czasami ze Starego Testamentu całe akapity. W 13 rozdziałach Listu do Hebrajczyków znajduje się 85 cytatów ze Starego Testamentu. W Liście do Galacjan jest 16 cytatów a w Księdze Objawienia jest 245 cytatów i aluzji.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.
I Jan 5:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić