„Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;”

Biblia Gdańska (1632): Tytusa 2,13

Nawigacja

American Standard Version
Księga: 2 List do Tymoteusza 3:7

Tytuł oryginalny
2 Timothy
O Przekładzie
3:1
But know this, that in the last days grievous times shall come.
3:2
For men shall be lovers of self, lovers of money, boastful, haughty, railers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3:3
without natural affection, implacable, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good,
3:4
traitors, headstrong, puffed up, lovers of pleasure rather than lovers of God;
3:5
holding a form of godliness, but having denied the power therefore. From these also turn away.
3:6
For of these are they that creep into houses, and take captive silly women laden with sins, led away by divers lusts,
3:7
ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
3:8
And even as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also withstand the truth. Men corrupted in mind, reprobate concerning the faith.
3:9
But they shall proceed no further. For their folly shall be evident unto all men, as theirs also came to be.
3:10
But thou didst follow my teaching, conduct, purpose, faith, longsuffering, love, patience,
3:11
persecutions, sufferings. What things befell me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me.
3:12
Yea, and all that would live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
3:13
But evil men and impostors shall wax worse and worse, deceiving and being deceived.
3:14
But abide thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them.
3:15
And that from a babe thou hast known the sacred writings which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
3:16
Every scripture inspired of God [is] also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness.
3:17
That the man of God may be complete, furnished completely unto every good work.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Niektóre z bocznych komnat w Bożej Świątyni były wysokie na 3 piętra (I Król 6:5-8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
Kol 3:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić