„Rzekł król do Estery królowej: W Susan, mieście stołecznem, zabili Żydzi i wytracili pięć set mężów, i dziesięć synów Hamanowych; a w innych krainach królewskich cóż uczynili? cóż jeszcze za prośba twoja? a będzieć dana; a co jeszcze za żądość twoja? a stanieć się.”

Biblia Gdańska (1881): Estery 9,12

Nawigacja

American Standard Version
Księga: 2 List do Tymoteusza 2:1

Tytuł oryginalny
2 Timothy
O Przekładzie
2:1
Thou therefore, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus.
2:2
And the things which thou hast heard from me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
2:3
Suffer hardship with [me], as a good soldier of Christ Jesus.
2:4
No soldier on service entangleth himself in the affairs of [this] life; that he may please him who enrolled him as a soldier.
2:5
And if also a man contend in the games, he is not crowded, except he have contended lawfully.
2:6
The husbandmen that laboreth must be the first to partake of the fruits.
2:7
Consider what I say; for the Lord shall give thee understanding in all things.
2:8
Remember Jesus Christ, risen from the dead, of the seed of David, according to my gospel:
2:9
wherein I suffer hardship unto bonds, as a malefactor; but the word of God is not bound.
2:10
Therefore I endure all things for the elect`s sake, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
2:11
Faithful is the saying: For if we died with him, we shall also live with him:
2:12
if we endure, we shall also reign with him: if we shall deny him, he also will deny us:
2:13
if we are faithless, he abideth faithful; for he cannot deny himself.
2:14
Of these things put them in remembrance, charging [them] in the sight of the Lord, that they strive not about words, to no profit, to the subverting of them that hear.
2:15
Give diligence to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth.
2:16
But shun profane babblings: for they will proceed further in ungodliness,
2:17
and their word will eat as doth a gangrene: or whom is Hymenaeus an Philetus;
2:18
men who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some.
2:19
Howbeit the firm foundation of God standeth, having this seal, The Lord knoweth them that are his: and, Let every one that nameth the name of the Lord depart from unrighteousness.
2:20
Now in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some unto honor, and some unto dishonor.
2:21
If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified, meet for the master`s use, prepared unto every good work.
2:22
after righteousness, faith, love, pace, with them that call on the Lord out of a pure heart.
2:23
But foolish and ignorant questionings refuse, knowing that they gender strifes.
2:24
And the Lord`s servant must not strive, but be gentle towards all, apt to teach, forbearing,
2:25
in meekness correcting them that oppose themselves; if peradventure God may give them repentance unto the knowledge of the truth,
2:26
and they may recover themselves out of the snare of the devil, having been taken captive by him unto his will.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą; Nie bój się, nie umrzesz.
Sdz 6:23

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł w Liście do Filipian użył słowa "radość" więcej niż w jakimkolwiek innym napisanym przez siebie liście. List ten pisany był w czasie pobytu Pawła w więzieniu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
II Tym 2:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić