„Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył, a dam ci pełną z wina przyprawnego i moszczu z jabłek granatowych moich.”

Biblia Jakuba Wujka: Pieśń nad pieśniami 8,2

American Standard Version
Księga: 1 Księga Kronik 8:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
O Przekładzie
8:1
And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,
8:2
Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
8:3
And Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,
8:4
and Abishua, and Naaman, and Ahoah,
8:5
and Gera, and Shephuphan, and Huram.
8:6
And these are the sons of Ehud: these are the heads of fathers` [houses] of the inhabitants of Geba, and they carried them captive to Manahath:
8:7
and Naaman, and Ahijah, and Gera, he carried them captive: and he begat Uzza and Ahihud.
8:8
And Shaharaim begat children in the field of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.
8:9
And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcam,
8:10
and Jeuz, and Shachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers` [houses].
8:11
And of Hushim he begat Abitub and Elpaal.
8:12
And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns thereof;
8:13
and Beriah, and Shema, who were heads of fathers` [houses] of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;
8:14
and Ahio, Shashak, and Jeremoth,
8:15
and Zebadiah, and Arad, and Eder,
8:16
and Michael, and Ishpah, and Joha, the sons of Beriah,
8:17
and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,
8:18
and Ishmerai, and Izliah, and Jobab, the sons of Elpaal,
8:19
and Jakim, and Zichri, and Zabdi,
8:20
and Elienai, and Zillethai, and Eliel,
8:21
and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei,
8:22
and Ishpan, and Eber, and Eliel,
8:23
and Abdon, and Zichri, and Hanan,
8:24
and Hananiah, and Elam, and Anthothijah,
8:25
and Iphdeiah, and Penuel, the sons of Shashak,
8:26
and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
8:27
and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri, the sons of Jeroham.
8:28
These were heads of fathers` [houses] throughout their generations, chief men: these dwelt in Jerusalem.
8:29
And in Gibeon there dwelt the father of Gibeon, [Jeiel], whose wife`s name was Maacah;
8:30
and his first-born son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
8:31
and Gedor, and Ahio, and Zecher.
8:32
And Mikloth begat Shimeah. And they also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against their brethren.
8:33
And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Eshbaal.
8:34
And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.
8:35
And the sons of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.
8:36
And Ahaz begat Jehoaddah; and Jehoaddah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza.
8:37
And Moza begat Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.
8:38
And Azel had six sons, whose names are these: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.
8:39
And the sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.
8:40
And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons` sons, a hundred and fifty. All these were of the sons of Benjamin.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Elżbieta zaszła w ciąże nosząc w swoim łonie Jana Chrzciciela udała się na miejsce odosobnienia w którym przebywała przez 5 miesięcy (Łuk 1:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić