„A imię męża onego było Elimelech, imię też żony jego Noemi, także imiona dwóch synów jego Mahalon i Chelijon, a ci byli Efratejczykami z Betlehem Juda, którzy zaszedłszy do krainy Moabskiej, mieszkali tam.”

Biblia Gdańska (1632): Ruty 1,2

American Standard Version
Księga: 1 Księga Kronik 1:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
O Przekładzie
1:1
Adam, Seth, Enosh,
1:2
Kenan, Mahalalel, Jared,
1:3
Enoch, Methuselah, Lamech,
1:4
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
1:5
The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
1:6
And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.
1:7
And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.
1:8
The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
1:9
And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteca. And the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.
1:10
And Cush begat Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.
1:11
And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
1:12
and Pathrusim, and Casluhim (from whence came the Philistines), and Caphtorim.
1:13
And Canaan begat Sidon his first-born, and Heth,
1:14
and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
1:15
and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
1:16
and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
1:17
The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
1:18
And Arpachshad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
1:19
And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days the earth was divided; and his brother`s name was Joktan.
1:20
And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
1:21
and Hadoram, and Uzal, and Diklah,
1:22
and Ebal, and Abimael, and Sheba,
1:23
and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
1:24
Shem, Arpachshad, Shelah,
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nahor, Terah,
1:27
Abram (the same is Abraham).
1:28
The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.
1:29
These are their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
1:30
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
1:31
Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
1:32
And the sons of Keturah, Abraham`s concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan: Sheba, and Dedan.
1:33
And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.
1:34
And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac: Esau, and Israel.
1:35
The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jalam, and Korah.
1:36
The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
1:37
The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
1:38
And the sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
1:39
And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan`s sister.
1:40
The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon: Aiah, and Anah.
1:41
The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
1:42
The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz, and Aran.
1:43
Now these are the kings that reigned in the land of Edom, before there resigned any king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.
1:44
And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
1:45
And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
1:46
And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead; and the name of his city was Avith.
1:47
And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.
1:48
And Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.
1:49
And Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
1:50
And Baal-hanan died, and Hadad reigned in his stead; and the name of his city was Pai: and his wife`s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.
1:51
And Hadad died. And the chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,
1:52
chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,
1:53
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
1:54
chief Magdiel, chief Iram. These are the chiefs of Edom.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham został obrzezany dopiero w wieku 99 lat (I Mojż 17:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!
Iz 43:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić